2000 - 2010


Algemeen

Waar Boombal 10 jaar geleden spontaan ontstond is het ondertussen uitgegroeid tot een nationaal dansfenomeen. Het zijn sociale dansfeesten die elke keer opnieuw zieltjes overtuigen door de combinatie van moderne live folkmuziek en een gemoedelijke sfeer op de dansvloer. Grote troeven zijn verder de laagdrempeligheid (ieder Boombal begint met een dansinitiatie) en het feit dat je op de dansvloer werkelijk alle soorten mensen aantreft en dit van jong tot oud. Een hedendaags volksfeest dus.

Korte historiek
In het jaar 2000 wilden accordeonleerlingen hun aangeleerde stukken voor live-publiek brengen. Aangezien het om dansmelodieën ging werd er dan ook niet stilgezeten. Deze spontane bals vonden plaats in de Boomstraat, vanwaar de latere naam Boombal. Toen de bals professionelere omkadering kregen, groeide het aantal dansers spectaculair en ontsproten er Boombals in alle Vlaamse grootsteden. Deze lokken nog steeds iedere keer honderden dansers. Daarnaast kwamen er cd's, t-shirts en zelfs een heus Boombalfestival. Zo is Boombal een beweging geworden met duizenden danslustigen die zichzelf continu vernieuwt.

Organisatie
Het eerste jaar werden de feestjes in de Boomstraat georganiseerd door enthousiaste 'folkies' olv Wim Claeys. Na de verhuis naar de Kelderzaal van De Centrale nam Frederik - Klesie - Claeys het roer over. Hij had niet alleen de bedoeling Boombal te professionaliseren, maar vooral om de folk uit het verdomhoekje te halen. Onder zijn leiding werd Boombal zowaar hip in heel Vlaanderen. In de jaren daarop kwam zijn broer Lieven het team versterken en verliet Wim het schip. Eén constante gedurende al die jaren: elk Boombal wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers! Zonder hen waren er simpelweg geen Boombals mogelijk want de organisatie is een niet-gesubsidieerde vereniging zonder winstoogmerk.


In detail


GENT


De Boomstraat
In het jaar 2000 volgden enkele leerlingen accordeonles bij Ambrozijn-muzikant Wim Claeys. Toen hij met enkele leerlingen terugreed van een stage in Nederland kwam bij hen het idee om voor een echt publiek te spelen. Bram Ghyoot, één van de leerlingen, stelde zijn huis in de Boomstraat (met achteraan een oud meubelatelier) ter beschikking. Als datum werd gekozen voor een dinsdag. En aangezien de ritmes die de leerlingen aanleerden dansmelodieën waren, werden er die avond geen stoeletjes geplaatst. Er moest en zou gedanst worden! Zo geschiedde… Zonder dat ze het wisten waren ze 'stille' getuigen van het allereerste Boombal: dat was ook de laatste keer dat er meer muzikanten dan dansers aanwezig waren. Vele dinsdagavonden volgden en de muzikanten speelden telkens op een geïmproviseerd podium van bakken bier. Een pintje kon je zelf nemen voor 20 frank uit een emmer koud water. Waar is den tijd? Wel, deze is niet blijven stilstaan…

Het Volkshuis
De spontane bals in de Boomstraat konden daar niet blijven doorgaan. Aangezien ze doorgingen bij Bram thuis moest iedereen bv ook bij hem naar de wc. In september 2001 werd een zaaltje gevonden in de Gentse volksbuurt de Dampoort. Dat zaaltje heette toepasselijk 'het Volkshuis'. Ze waren toen met een 100tal dansers en werden op de hoogte gehouden van de volgende afspraak via mail: op elk Boombal werden namelijk de e-mailadressen verzameld. Iets wat trouwens nog altijd standhoudt waardoor op dit moment meer dan 15.000 mensen geabonneerd zijn op de maandelijkse nieuwsbrief, van vooruitgang gesproken.

Aan de Dampoort was Koen Garriau de vaste klankman (dat deed hij naast de vele optredens als saxofonist/componist van Fluxus). In juni 2002 stond hij plots met al zijn materiaal voor een gesloten deur: het Volkshuis was blijkbaar faiiet verklaard omdat de eigenaar zijn facturen niet betaalde. Er moest dus stante pede een oplossing gevonden worden. En omdat Koen met Fluxus vaak repeteerde in De Centrale belde hij even naar zijn contactpersoon met de vraag of ze ons die avond geen onderdak konden geven… We zijn het Intercultureel Centrum De Centrale hiervoor nog altijd heel dankbaar, alsook voor de fantastische samenwerking die daarna is gegroeid en sindsdien geen ophouden heeft gekend.

De Kelderzaal
In de Kelderzaal groeide het Boombal maandelijks naar 250 dansers. Het was een maandelijkse afspraak voor iedereen die wat met folk te maken had. En daarmee is misschien ook het enigste nadeel van de groei van Boombal vermeld: toen kende iedereen nog iedereen. Er stonden ook evenveel mensen aan de toog te socializen als op de dansvloer. Één van die vaste tooggasten was Klesie. Hij had na de Dampoort de verhuis meegemaakt omdat één van zijn beste maten, Koen Garriau, daar het geluid deed. Wim Claeys zag in Klesie de ideale man om Boombal professioneel aan te pakken. Wim was namelijk muzikant, geen organisator pur-sang en er kwam meer en meer kijken bij de Boombals. In den beginne was het nog een samenwerking tussen beide heren, later waren het Lieven en Klesie die samen de organisatie verder zetten.

De Turbinezaal
Klesie zag groeipotentieel maar met een zaal die uit zijn voegen barstte moest uitgekeken worden naar meer ruimte (wie herinnert zich het Boombal met Embrun in oktober 2003?). Die werd gelukkig gevonden op dezelfde locatie. In de Turbinezaal van De Centrale kon namelijk dubbel zoveel volk binnen als in de Kelderzaal. Het eerste Boombal met Klesie achter het roer was dat van november 2003: niet toevallig met AedO op de affiche (waar hij toen ook manager van was) én met voor het eerst een affichecampagne in centrum Gent. Resultaat: een verdubbeling van het aantal dansers. Dat was het startsein van een trein die niet meer te stoppen was. Zes jaar later hebben de bals in die zaal nog niks van hun pluimen verloren. Alleen het publiek verandert continu. Nieuwe mensen komen, andere mensen gaan: vaak omdat het te druk is op hun nieuwe werk, of omdat ze een lief gevonden hebben op Boombal, een kleine gekregen hebben, enz. Tegenwoordig vinden er zelfs meer bals dan ooit plaats. In den beginne vonden deze namelijk uitsluitend op dinsdagavond plaats. Ondertussen zijn er ook Boombals in het weekend waardoor in Gent vaak twee Boombals op één maand plaatsvinden.

Coördinatoren
Ten tijde van de Boomstraat was Cor Van Istendael penningmeester. Harrie Mol lijmde figuurlijk alles aan elkaar. Aan de Dampoort werd Thomas Hoste verantwoordelijk voor de kassa en Ingeborg De Ridder voor de bar. Dat bleef duren tot in De Centrale waarna op een bepaald moment 'Pluim' verantwoordelijk werd voor de kassa. De taak van barcoördinator nam Johan De Craemer op zich die op zijn beurt werd opgevolgd door Johannes Gobyn. De ouders van Lieven en Klesie doen tegenwoordig de kassa. Voilà, daarmee ere aan wie ere toekomt!

Rode Kruis
Gedurende verschillende jaren waren er in De Centrale aparte Boombals ten voordele van het Rode Kruis. En dit onder de naam 'Love & Humanity'. In 2011 wordt die traditie trouwens opnieuw verder gezet door het Rode Kruis.

De Vooruit
Jaarlijks vindt er in de grote concertzaal van de Vooruit een Boombal annex fuif plaats, bedoeld om dicht bij de studenten een Boombal 'op maat' te laten plaatsvinden. Naar het Boombal in de Vooruit komt ongeveer 800 man wat het één van de succesvolste Boombals maakt. Op Gentblogt.be staat een interview over dit Boombal.

Soirée Bourrée
Wat op oudejaarsavond 2003 begon als een folkfuif in de Cocteau (georganiseerd door Bavo, Klesie en Jåk) werd het jaar daarna een heus Gala Boombal in combinatie met een pop- & wereldmuziekfuif. Dit feest vindt sinds 2004 plaats in De Centrale onder de naam 'Soirée Bourrée'. Een succesverhaal dat dankzij het concept (live-muziek & dj's in het prachtige oud-industriële gebouw van de elektriciteitscentrale) en zen democratische prijzen elk jaar uitverkocht is. Website: www.soireebourree.be.

0110
Op de dag van de verdraagzaamheidsconcerten, onder de noemer '0110', waren er twee afterparty's: één in de Charlatan en één, Boombalgewijs, in De Centrale. De opbrengst van dat Boombal werd doorgestort naar de vzw Zinloos Geweld.

Opera
Eén keer heeft er een Boombal plaatsgevonden op een wel héél historische en prachtige locatie: de balzaal van de Opéra. Heden en verleden smolten in mekaar alsook de vele lijven op de dansvloer!

Gentse Feesten
In 2003 werd voor het eerst afgetast wat Boombal zou geven in het Baudelopark. Los hiervan draaide datzelfde jaar Klesie drie avonden de plaatjes aan elkaar. Omdat zowel het Boombal als de dj-avonden enorm aansloegen vroeg vzw Trefpunt Boombal om elke avond een andere balgroep en dj te programmeren. Jaar naar jaar werd dit alsmaar een groter succes en een vaste waarde binnen de Gentse Feesten-zone. Meer nog, sinds deze samenwerking is het Baudelopark hét folkepicentrum van de Gentse Feesten. Zo komt het dat sinds 2004 vzw Boombal in het park onafgebroken de avond- en nachtprogrammatie verzorgt! Afsluiten gebeurt steevast met een heus Boombalbombardement, een soort folkbigband met jonge en professionele muzikanten tezamen.

Naast Trefpunt werkte Boombal ook een tijdje samen met Het Huis van Alijn. Zij stelden de Norbertijnenkapel in het Patershol ter beschikking. In 2003 en 2004 vonden toen elke dag intieme Boombals plaats alsook Boombals for Kids. Coördinator hiervan was Thomas Hoste. Van deze bals zijn nog foto's te vinden op boombal.be.


LEUVEN

In Leuven is het allemaal begonnen in 2004 in 'Jeugdcentrum vleugel F' aan de Romaanse Poort in hartje Leuven. Van bij aanvang werd samengewerkt met 30CC, het cultuurcentrum van Leuven. Cor Van Istendael was dat jaar de programmator/organisator. Een jaar later gaf hij de fakkel door aan Klesie die terzelfder tijd de bals liet verhuizen naar zaal 'Ons Huis'. Met daarbij een serieuze promocampagne was snel heel Leuven mee. Cor ontfermde zich ondertussen over de vrijwilligersploeg die zodanig uitbreidde dat er zelfs een aparte vzw uit evolueerde die nu folkconcerten organiseert! Eind 2005 verhuisde Boombal uiteindelijk naar de Predikherenkerk olv Dries Herremans. Dat waren heel speciale Boombals (wat wil je, 400 dansers in een monumentale kerk: boombal.be). Toen we daar weg moesten omwille van te weinig nooduitgangen (zie artikel op nieuwsblad.be) wijkte Boombal uit naar de Sporthal in de Rijschoolstraat. Daar hebben de Boombals plaatsgevonden tot en met 2010. Deze grote (sport)zaal heeft echter nooit de gezelligheid van vroeger kunnen evenaren waardoor we in 2011 terug verhuizen naar zaal 'Ons Huis'.

Bloedserieus
Elk jaar werkt het VGK samen met vzw Boombal voor een 'Boombal Bloedserieus'. Dit ten voordele van de bloedinzameling voor het Rode Kruis. Deze bals zijn telkens een groot succes daar iedereen die die bewuste week bloed geeft gratis binnen mag op het Boombal. Enerzijds is dit jaarlijks goed nieuws voor de folkies, anderzijds is dit ook een goeie motor voor Boombal in het Leuvense: want ook omgekeerd zijn er veel bloedgevers die zo voor het eerst naar een Boombal komen en overtuigd geraken van de leuke dansen en hedendaagse folkmuziek!

BeiaardfestiBal
Het BeiaardfestiBal is een organisatie van Universiteit Leuven en vindt telkens plaats in openlucht op het Ladeuzeplein in Leuven. Het systeem zit zo: boven in het Belfort speelt de Beiaardier een folktune en beneden op het plein danst iedereen op de tonen van de Beiaardier. Daarna speelt een folkgroep op het podium beneden, opnieuw gevolgd door de Beiaardier. Net zoals op de meeste Boombals wordt dit voorafgegaan door een dansinitiatie zodat iedereen de kans krijgt de danspasjes onder de knie te krijgen, laagdrempeligheid boven alles! In 2011 zijn we toe aan de 5e samenwerking. Filmpje Man Bijt Hond: youtube.com/watch?v=QTo5gBmB_Vs.


ANTWERPEN

In 2005 startte Klesie met maandelijkse Boombals in Antwerpen. De eerste bals vonden plaats in JC Bouckenborgh dat al na een half jaar te klein werd. Op de laatste twee bals daar werd een tent gekoppeld aan de zaal om de oppervlakte te vergroten, een foto hiervan prijkt op boombal.be. Hierna verhuisde Boombal naar 'Zaal Bart' in het centrum van Merksem. Maar toen ook die zaal te klein werd, week het Boombal uit naar CC Deurne. Met hen hebben we nog steeds een bijzonder goeie samenwerking. De zaal heeft daarenboven een prachtige dansvloer: als de tribune van het cultureel centrum wordt ingeschoven, verschijnt er namelijk een ware 'ballroom'. Naar deze Boombal komen maandelijks, ruim genomen, tussen de 250 en 450 dansers.

Nekka Nacht
Op de Nekka Nacht van 2006 mocht Boombal de avond afsluiten met AedO en een heus 'Boombalbombardement'. Duizenden mensen dansten lustig mee: ongetwijfeld het drukst bijgewoonde Boombal ooit, een record dat nog lang zal standhouden.


BRUGGE

De eerste Boombals in Brugge vonden plaats op jaarlijkse evenementen zoals Benenwerk (in samenwerking met Cactus) en op het Airbagfestival in de Magdalenazaal (in samenwerking met het cultuurcentrum). Door deze bals kwam de vraag naar een maandelijks treffen van Boomballiefhebbers waardoor de vzw Boombal een zoektocht startte naar een goeie locatie. Die werd gevonden in de vorm van Het Entrepot. Dat was een spiksplinternieuwe zaal die later dat jaar zou geopend worden. Voor beide was het dus een nieuwe start, en in het kader van 'samen sterk' werkten we zo samen van 2006 tem 2010. Ondertussen is die samenwerking stopgezet door vzw Boombal omdat de oorspronkelijke voorwaarden niet meer van toepassing bleken. Hierdoor werd het Boombal in Brugge telkenmale verlieslatend, iets dat niet kon blijven duren. Het laatste Boombal in Het Entrepot vond plaats op zondag 23 mei 2010. In het cultuurseizoen 2010-2011 vinden daarom voor het eerst geen Boombals plaats in Brugge. Maar daarna komt er misschien een nieuwe samenwerking met een zeer degelijke partner, later meer hierover als alles concreet is.


BRUSSEL

In 2005 zette Boombal de stap naar Brussel. Meer bepaald in Etterbeek vonden de eerste bals plaats. Later kwamen er ook bals in het centrum van Brussel, in zaal La Tentation. Op dit ogenblik vindt Boombal Brussel plaats in GC De Linde te Haren alwaar we Johan Serkeyn terugvonden die we kenden van in 2005: toen werkte hij namelijk voor het Gemeenschapscentrum van Etterbeek, de cirkel is dus rond. In de geschiedenis van Boombal mag er zeker ook vermeld worden dat in de Ancienne Belgique een Boombal heeft plaatsgevonden, dat was namelijk in april 2003 met AedO en Tantra. En eveneens in samenwerking met de AB mocht Boombal in 2006 de Grote Markt van Brussel onveilig maken (met o.a. Bart Peeters als guest)!


INTIEM

Het Boombal Intiem werd opgestart voor de zogenaamde 'meerwaardezoekers'. Hier komt meer rustige en verfijnde muziek aan bod en is er meer plaats om te dansen. Ook de variatie van dansen is groter op een Boombal Intiem. Tot voor kort vonden er zo bals plaats in Herk-de-Stad: onder leiding van Luk Indesteege en zijn ploeg hebben daar in totaal maar liefst 55 bals plaatsgevonden! In Bornem (olv Erik Schuermans & co) en in Gent (olv Lieven Claeys & co) zijn ze ook goed op weg dit aantal te evenaren. Website: www.boombalintiem.be. Op Kerstdag, 25 december, vindt er elk jaar een luxe editie plaats, toepasselijk genaamd Kerstboombal: www.kerstboombal.be.


TLS

Een Tune Learning Session, kortweg TLS, wordt georganiseerd om muzikanten deuntjes aan te leren en om samen te spelen. Bovendien verschijnen achteraf de partituren op de website www.boombaltunes.be. Zo staat er op die site nu een schat aan Boombaldeuntjes waarmee iedereen die wil thuis kan oefenen! De sessies zijn steeds gratis toegankelijk. Voor live-publiek spelen kan op het Boombal in Gent: daar is er steeds na de officiële programmatie een jam: iedereen met een instrument mag dan meedoen. Er is altijd een professionele muzikant die de spontane jam trekt en uiteraard spelen ze vooral de evergreens van op de TLS-website.


OP VOYAGE

In 2002 werd het 'Boombal op Voyage' opgericht om iedere organisator de kans te geven een Boombal te boeken. Boombal komt dan af met muzikanten en dansinstructoren. Niet alleen culturele centra, gemeentebesturen en festivals maken hier gretig gebruik van, ook verenigingen en zelfs bedrijven als teambuilding activiteit! Ofwel wordt een avondvullend programma uitgewerkt, anders een workshop van plusminus anderhalf uur. Vanaf 2002 was Frederik Claeys de verantwoordelijke hiervoor maar sinds 2007 is de contactpersoon zijn broer en collega Lieven Claeys: lieven@boombal.be.


DANSLESSEN

In 2004 kreeg Klesie meer en meer de vraag of er geen aparte danslessen konden georganiseerd worden. Zogezegd zogedaan en als snel werden in Gent 4 verschillende niveaus gedoceerd. Later kwamen er ook lessen in Leuven, Antwerpen, Brussel, Aalst en Brugge. Op die manier zijn er elk jaar een 500tal mensen die zich bijbenen aan de folkdansschool van vzw Boombal! Er bestaat hiervan een aparte website die toepasselijk www.folkdans.be heet.


OP SCHOOL

In 2005 nam Els Hutsebaut het initiatief om te starten met de formule 'Boombal Op School'. Ze staat zelf in het lager onderwijs en is moeder van 2 folkmuzikanten. Ze kon de formule dus snel uittesten. De reacties overtroffen alle verwachtingen en sindsdien is dit één van de minst gekende doch meest succesvolle formules onder de naam Boombal. Op www.boombalopschool.be staan foto's, filmpjes en reacties van kinderen. Met dit project leren kinderen niet alleen dansen, sommige kinderen worden ook aangetrokken door de traditionele instrumenten die ze vaak pas voor het eerst zien. De directies zijn ook in de wolken omdat hiermee alle kindjes hand aan hand samen dansen, in contact komen met folkmuziek én plezier maken. Op het einde van de dag is er vaak een toonmoment voor de ouders. Uiteraard is dit, net als op een echt Boombal, steeds met live-folkmuziek.


FOR KIDS

Omdat er op sommige Boombals veel kinderen aanwezig waren (tijdens de Gentse Feesten bv) werkte Leen Devyver een aparte workshop uit voor kinderen. Dit mondde uit in het Boombal for Kids welke later zou worden opgenomen in de programmatie van diverse kinderfestivals, buurtfeesten, cultuurcentra, enz…. Hier komen niet alleen vereenvoudigde Boombaldansen aan bod zoals de Jigue of de Tovercirkel, maar ook typische kinderdansjes als daar zijn de Zevensprong, de Grote Banaan, Rozemarijntje, Havermeuleken en Twee Emmers water. Website: www.boombal.be/kids.


FESTIVAL

In 2005 kwamen Lieven, Klesie en Johannes samen om het idee uit te werken van een vijfdaagse dans- en muziekstage. Met 's avonds goeie balgroepen uit binnen- en buitenland wat zou kunnen uitmonden tot een mini-festival… Maar nog vóór de eerste editie in 2006 werden deze plannen gewijzigd en werd het een volwaardig festival mét stage. Die ommekeer komt er grotendeels dankzij de VRT nadat bekend raakte dat ze geïnteresseerd waren om samen te werken. Hierdoor kwam er een spot op televisie en stond één-man Bart Peeters op de affiche. Daarmee was het festival onmiddellijk gelanceerd.
Het Boombalfestival groeide snel uit tot hét Folkfestival van België en kent een bijzonder goeie reputatie in het buitenland. Op Europees vlak mag het zich zelfs bij de 'grote 4' rekenen, samen met Gennetines in Frankrijk, Andanças in Portugal en Gran Bal Trad in Italië.
De festivalweide ligt in Lovendegem, omgeven door torenhoge populieren en oude knotwilgen. De koeien grazen gedurende het festival vlak naast het publiek! Website: www.boombalfestival.be.


LIVE

Groepen
Het zijn de balgroepen die Boombal gemaakt hebben tot wat het nu is: de muziek vormt namelijk de kern van het Boombalgebeuren. Hierbij een overzicht van de groepen die meer dan één keer op een Boombal gespeeld hebben en dit in willekeurige volgorde: Follia, Meander, Orbàl, Bombadil, Embrio, De Garre van Kornee, B-boa, KV Express, Parasol, Variomatic, Broes, Los Pablos, Triple-X, Boulet, Magister, Double-D, Kadril, Lebocha, Beatball, Naragonia, Embrun, Sakura, Surpluz, Peut-Être Demain, Zlabya, Stygiens, Anveld, Balla Vogala, Balbrozijn, AedO, Ashels, Velux3000, Horizonto, Ça Bouge, Göze, Harakiwi, Fluxus, Minuit Guibolles, Madingma, Hot Griselda, Lirio, Decker-Decombel, Amorroma, Tref, Einstürzende Heuschober, Djal, Temps Mêlés, Hoven Droven, Baltritis, Vachinton.g, Transpiradansa, Op Zwier, Dites 34, Bogus, Limbrant, Kléan, Klakkebusse, Trio Rémi Decker, Snaarmaarwaar, Theuns-Dorzée, Zef, Savouree, Frères de Sac, Dialto, Cavez-Macke, Barnabas, Montanaro-Golder, Griebo, Peut-Être Jeanne, Duo Bottasso, Trio Lam, Falafel, Green Jacket, Trio Benoit Guerbigny, Boréale, Adelio, Findus, Rue Pascale, Furik, Murna, Rama, De Streepkes, Accordzéâm, The White Russians, Duo Pablico, Suskewiet, Sons Libres, Duo Absynthe, Orgamusa, Les Zéoles, Chapeaux Bas, Sourdine, Les Boîtes, Tantra, en… misschien vergeten we nog één of meerdere bands.

Initiatoren
Ook bij de instructoren zijn verschillende mensen actief geweest. De eerste was Koen Dhondt. Daarna volgden snel Leen Devyver en Dries Herremans. Ook Cor Van Istendael was lange tijd een vaste dansinstructor van Boombal. Op dit moment zijn volgende dansinitiatoren her en der actief om mensen de basis van het folkdansen te initiëren: Rafael Correa, Kurt Garrez, Liesje Lippens, Mieke Syryn, Leen Standaert, Harlinde Keymolen en Lotte Vandepoele. En Leen Devyver was er niet alleen in den beginne bij, ze geeft nog steeds dansinitiaties op de bals in Bornem.


CD'S

Er zijn twee Boombal-cd's op de markt. De eerste kwam uit in 2006 bij het Waalse 'Home Records' en bevat een compilatie van de beste tracks uit twee jaar live-opnames van de Gentse Feesten. Volume 2 kwam in 2008 uit bij Universal en bevat een bloemlezing van de betere folkdansmuziek uit binnen-en buitenland. Op die cd prijken zowel populaire artiesten (Yann Tiersen, Laïs), jonge artiesten (Sakura, Surpluz), als oude rotten (Kadril, Ambrozijn). Info over de beide cd's op www.boombal.be/cd.


SPECIALS

Er zijn nog enkele spécialekes die hierboven niet aan bod zijn gekomen.

Radio Boombal
Omdat Boombal de Publieksprijs won tijdens de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap 2005 mocht Boombal een avond Klara invullen met 'Radio Boombal'. Het werd een live-uitzending vanuit de Marconi-studio met heel veel folkbands en interviews. Misschien was dit wel het allergrootste Boombal ooit want niet alleen in de studio ook overal ten lande werd er gedanst: bij mensen thuis, in folkclubs enz. Op voorhand was er namelijk een oproep gedaan om je huis, zaal, garage open te stellen waarna de locaties op de website van boombal prijkten. Op die locaties stemde iedereen af op Klara en het dansen kon beginnen! Achteraf was er nog een afterparty in 't Smiske in Asse. Foto's hiervan op www.boombal.be/foto_april_2006_marconi. Een oud nieuwsbericht vind je op radiovisie.eu. De advertentie in de kranten: boombal.be/radioboombal.gif.

Wallonië
Verder waren er op een bepaald moment ook regelmatig Boombals in Wallonië: in het kasteel van Anthee en in Leuze-en-Hainaut. Een fotoreportage van Anthee: www.boombal.be/foto_november_2005_anthee.

Lommel & Genk
In Lommel vindt er jaarlijks een Boombal plaats aan de kiosk van het Burgemeesterspark. En dit in het kader van 'Lommel Leeft'. Deze traditie is begonnen in 2005 en is het meest succesvolle Boombal van Limburg. Op de tweede plaats komt Genk waar sinds 2006 elke 30e april een Boombal wordt gehouden in de foyer van het stadhuis.

Dranouter & Na Fir Bolg
Van 2003 tot en met 2008 werkten Dranouter en Boombal samen. Jammergenoeg heeft Dranouter haar accenten verlegd want deze samenwerking heeft voor beide partijen geen windeieren gelegd! Zeker ook het vermelden waard is het festival Na Fir Bolg: sinds 2004 verzorgt Boombal daar de programmatie van de grote tent op vrijdagavond in de vorm van een 'Boombal de Luxe'. Ongeveer 1.500 folkliefhebbers leven zich dan uit op topgroepen van de Boombalscene.

Meer Festivals
Verder is Boombal ook te gast geweest op festivals als Plazey (Brussel), Sfinks (Boechout), Ten Vrede (Diksmuide), Mano Mundo (Boom!), Labadoux (Ingelmunster), Le Festival des Arts Forains (Namur), Beleuvenissen (Leuven), Theaterfestival Boulevard (Den Bosch), Klarafestival (Brussel), City Sounds (Dendermonde) en nog vele andere!


WEBSITE

De website www.boombal.be trekt dagelijks 500 unieke bezoekers. Zij komen in de eerste plaats voor de vele sfeerfoto's die na een Boombal verschijnen. Andere 'hits' zijn de kalender, het forum en de folknieuwtjes. Via de website kunnen ze ook doorsurfen naar zustersites als die van het festival, de danslessen, de muzieklessen, de cd's,…


CITATEN

"De afgelopen 10 jaar bezochten naar schatting 250.000 mensen een Boombal. Daarmee kun je het Boombal rangschikken bij de meest succesvolle en langstlopende acts van het land." Cor Van Istendael

"Boombal is misschien wel hét middel tegen de verzuring." Ter Zake

"Met niets meer dan live folkmuziek en een warm gemeenschapsgevoel, vullen de Boombals zalen." De Standaard

"Das Polkawunderland liegt derzeit in Flandern. Unter dem Titel BOOMBAL (zu deutsch etwa: Rummsdisco) ziehen hier Tanzböden der etwas anderen Art scharenweise ein junges, wildes und begeistertes Publikum an sich" Folkworld

"Tutto questo mi ricorda il fenomeno punk." Liberazione


PERS

Een selectie:

AFFICHES

Enkele affiches uit de afgelopen 10 jaar:

In PDF : www.boombal.be/Geschiedenis10jaarBoombal.pdf (printversie)

den tijd van vroeger


heden ten dage